28. ročník Ondrášovských slavností v Janovicích proběhne v sobotu 17. září 2022. Bližší informace již brzy zde na webu.

Centrum
obce

9:00-15:00

Jarmark tradičních řemesel,
rukodělných výrobků
a regionálních potravin

10:00

Slavnostní odhalení sochy zbojníka Ondráše za účasti Lašského krále

10:15-12:15

K poslechu hrají a zpívají Ondráš z Janovic, Bobule, Kysučan, Hajduki, Romanita, Javorník, Družina Lašského krále, Zbujnik.

Budova bývalé
fary Janovice

9:00-15:00

Výstava “Slavní janovičtí rodáci”

Hostinec
Ondráš

13:15

Položení kytičky u pamětní desky rodného domu zbojníka Ondráše

Krojovaný průvod do Hradiska

Hradisko

14:00 Zahájení festivalu

14:15 – 15:00 Vzpomínky na slavnosti 

Na své účinkování na minulých ročnících slavností zavzpomínají pamětníci a soubory Ondrášek z Janovic, Dunajec, Javorník, Olza a Kysučan.

15:30 – 17:15  Ej, po pěkne nutečce zdaleka aj zblizka

Účinkují: Ondrášek z Janovic, Bobule, Olza, Kysučan, Javorníček, Ondráš z Janovic

18:00 – 19:30 Ej, po pěkne nutečce zblizka aj zdaleka 

Účinkují: Javorník, Hajduki, Romanita, Ondráš z Janovic

Od 20:00

Lidová veselice

Aktuálně z Ondrášovských slavností

Ondrášovské slavnosti jsou festivalem
folklórního umění a tradic od roku 1965

více o historii slavností
Historie

Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy

Logo Programu CZ-PL / Symbol Evropské unie
Logo Euroregionu Beskydy

Mikroprojekt s názvem „Ondrášovské slavnosti - Znovu v Hradisku“ je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy


Ondrášovské slavnosti pořádá

Logo Programu CZ-PL / Symbol Evropské unie

Partneři Ondrášovských slavností